2016. szeptember 21., szerda

Kilencedik Integráció Találkozó

Emlékszel a Harmadik Felismerésre?
Igen - az az energiáról szól.

És arra is emlékszel, hogyan juthatsz energiához az Univerzumból, a saját csatornádon keresztül, úgy, hogy ne másoktól kelljen elvenni, ne kelljen harcolni érte?
Igen,  - a természet csodálásával. A gyönyörködéssel.

A Kilencedik Integráció Találkozón a téma az


Érzékek Megnyitása

Közeli és távolabbi csodálnivalókat választunk gyönyörködésünk tárgyául.
Ahogy felváltva figyeljük őket, nem csak felfényesednek a szemeink előtt, hanem minket magunkat, is kitölt a Fény, eltölt az Energia - és a feltétel nélküli Szeretet... amivel bárkit felemelhetünk.

A találkozón az érzékelésünk többi csatornáját is sorra vesszük.
Beszélgetünk az Életről.
Közösen, egymással megosztva költjük el a magunkkal hozott ebédrevalót.

Gyere el október 1-én 10-18 óra között,
 a Pasaréti út 12-ben várunk.
Jelentkezés és részletek: zsiann@gmail.com tel.: +36 30 9318 559
vagy itt: FB esemény2013. január 2., szerda

Nyolcadik Integráció - Találkozó

Pilisborosjenő, 2013 január 5. 16 órától

Az egyesítés szándéka

Ha avval a szándékkal kezdünk egy beszélgetést, hogy "egyesítjük elméinket" akkor nem csak saját felsőbbrendű tudatunk tartalmához férünk hozzá, hanem  a másik személyére is ráhangolódunk. Ilyenmódon olyan információkat oszthatunk meg egymással, ami szinkronisztikus módon segíti mindkettőnk további Útját, akár ismertük egymást korábban, akár először találkozunk.

A találkozón arról beszélgetünk, és azt próbáljuk, hogyan tudjuk megvalósítani az elmeegyesítés szándékát a gyakorlatban.

Mindenkit szeretettel várunk.

Jelentkezés és részletek: aranykoraranyalma@gmail.com

2012. december 21., péntek

Hetedik Integráció - találkozó
December 28-án  délután három órától tartjuk a Hetedik Integrációról a következő  találkozót.

A részletekért írj: a zsiannkukacgmailpontcom címre.

7. A ráhangolódás művészete
Először meg kell tanulnunk különbséget tenni az "útmutató" gondolatok és a hétköznapi "ego-stratégiai" gondolatok között.
Akkor tehetjük ezeket a gondolatokat leginkább tudatossá. ha a lehető legéberebb állapotban várjuk a következő útmutató gondolatot. Így nem hagyunk veszedőbe menni egyetlen képet, vagy megérzést sem. Az éberség fenntartására jó kérdés: Ezt most miért gondolom?

Ebben az átmeneti szakaszban, amikor ez az új spirituális képességünk kibővíti racionális képességeinket, az intuíciónk által kijelölt út követésének mikéntjére a logikus gondolkodást kell használnunk.

Amikor egy döntési helyzetben sürgősen útmutatásra van szükségünk, ráhangolódunk, elképzeljük mind a két választási lehetőséget. Az egyik képsor könnyen megjelenik, és közben energiabőséget tapasztalunk, a másik képsor nehezen jön elő, vagy nem jelenik meg - akkor avval óvatosnak kell lennünk.

"Igazából csak akkor tudjuk meg, milyen mély is lehet ez a ráhangolódás, ha már elég sok ember tért vissza a Hegyre."

2012. július 10., kedd

Következő találkozó

Középre igazítás

Július 15-én, Budapesten  a XVIII. kerületben - az AranyKor, Aranyalma közösséggel együtt -  tartjuk az Ötödik Integrációról a következő gyakorlati találkozót. Előtte Hellingerről és a családállításról mesélek.

A részletekért írj: a zsiannkukacgmailpontcom címre.

5.  Integráció: Az Isteni Kapcsolat
"Ha ragaszkodni akarunk az igazsághoz, és a legveszélyesebb ideológiai hamisságokkal szemben is ahhoz igazodunk, akkor elménkben megnyílik valami, ami ezt megjutalmazza. Tudjuk, hogy egymagunkban, pusztán az ego erejével nem szállhatunk szembe ezzel a veszéllyel. Arra senki sem képes. Ám a ráismerés megnyitja a már meglevő pályát, és ekkor tapasztaljuk meg az áttörést, ez adja az Isteni Kapcsolatot, a védettséghez szükséges megérzéseket és szinkronicitást."

2011. december 21., szerda

Tizenkettedik felismerés
A döntés órája

A békéhez az vezet, ha felismerjük, hogy minden vallási hagyomány mélyén ugyanaz az egyetlen Igazság rejtőzik. Soha nem volt ennél felemelőbb időszak, amiben ember élhetett. Ez az új tudatosság emberről emberre terjed, és minden ellentétet fel tud oldani. Csak annyi a teendőnk, hogy megosztjuk az igazságot arról, amivel éppen foglalkozunk. Nem a végidők jönnek, hanem épp most kezdődik valami új. A világ új hajnalra ébred.

The emerging Twelfth Insight represents a spiritual life that the best of every religious tradition has always held true, and that, in fact, points the way toward peace. There has never been a more exciting time to be alive. In spite of all our problems, this new awareness can be contagious, moving from person to person and can resolve everything. We just have to consciously share the truth of what we are doing. Remember, it's not the end times. We're just beginning. It's morning in the world!

Tizenegyedik felismerés


Az imamezők kiterjesztése

A Tizenegyedik Felismerés arról szól, hogy pontosan miként őrizzük a látomást. Vallási szövegek, versek, a filozófusok művei évszázadok óta beszélnek egy bennünk lévő, szunnyadó képességről, amelynek rejtélyes működése által befolyásolhatjuk, hogy mi történik a jövőben. Nevezték ezt a képességet a hit erejének, pozitív gondolkodásnak, az ima hatalmának. A tapasztalatok szerint az ima erejét a szándékmezők adják, amelyeket kiterjeszthetünk és meg is erősíthetünk, különösen olyankor, ha másokkal együtt egy közös látomásban egyesítjük erőnket. Ez az az erő, amelynek révén őrizzük a spirituális világ látomását, gyűjtjük az energiát önmagunkban és másokban, hogy ez a látomás valósággá váljék.

Tizedik felismerés


Őrizni a látomást

A Tizedik felismerés által arra eszmélünk rá, hogy az emberek a történelem folyamán mindvégig arra törekedtek, hogy ezt a megélt spiritualitást meghonosítsák itt a földön Mindannyian feladattal érkezünk ide, és ahogy egyre tudatosabbá válik bennünk ez a felismerés, így egyre pontosabban felidéződik bennünk a születési látomás: az, hogy mit akartunk elérni életünkben. Később felidézhetjük a közös világlátomást is, amely szerint az új kultúra mindannyiunk együttműködése által jön létre. Tudjuk: az a feladatunk, hogy tudatosan, imával őrizzük ezt a látomást.

Kilencedik felismerés


Az új kultúra

Miközben spirituális küldetésünk beteljesítése felé fejlődünk, fennmaradásunk technikai eszközei egyre fejlettebbé válnak, általánossá válik az automatizálás, miközben az emberek a puszta túlélés helyett a szinkronisztikus fejlődésre összpontosítanak. Ez a fejlődés egyre magasabb energiaszintre emeli az embert, míg végül a testünk is spirituális formát ölt, egyesül a mi fizikai világunk dimenziója a túlvilág dimenziójával, a születés és halál körforgása véget ér.

Nyolcadik felismerés


Az interperszonális etika

Megszaporíthatjuk az útmutató véletleneket, ha „felemelünk” (energiával töltünk fel) mindenkit, aki belép az életünkbe. Szükség van óvatosságra, nehogy a belső kapcsolat egy szerelmi fellángolás áldozatául essék. A többiek felemelése különösen csoporthelyzetekben hatékony, amikor a csoport minden tagja érzi a többiektől felé áramló energiát. Gyermekek esetében, biztonságuk és belső fejlődésük szempontjából is nagyon fontos ez. Ha mások arcán meglátjuk a szépséget, ezzel fölemelhetjük őket legbölcsebb Énjük szintjére, és növekszik az esélye annak, hogy szinkronisztikus üzenet jut el hozzánk.


Hetedik felismerés


Bekapcsolódni a folyamatba

Ha felismertük személyes küldetésünket, megszaporodnak életünkben a rejtélyes véletlenek, kapjuk az útmutatást végzetünk felé. Előbb egy kérdés merül fel, majd álmok, ábrándok, intuíciók vezetnek a válaszhoz, amelyet általában szinkronisztikus módon egy másik ember szolgáltat számunkra. Igaz a közkeletű mondás: „Ha a tanítvány készen áll, megjelenik a mester”.

Hatodik felismerés


Tisztázni a múltat

Minél tovább marad fenn a kapcsolat, annál tisztábban érezzük meg, amikor vége szakad - általában stressz hatására. Ilyenkor megfigyelhetjük, milyen módszerrel igyekszünk ellopni az energiát másoktól. Ha manipulációinkról önmagunk előtt fellebbentjük a fátylat, a kapcsolat tartósabbá válhat, fölfedezhetjük egyéni növekedésünk útját, spirituális küldetésünket - azt az egyéni, személyes változtatást, amelyet rajtunk kívül más nem hajthat végre a világon.

Ötödik felismerés


A misztikusok üzenete

A bizonytalanság, az erőszak véget ér, ha megtapasztaljuk a belső, isteni energiaforráshoz fűződő kapcsolatot, amelyről a legkülönbözőbb vallások misztikusai beszéltek. A könnyedség, a lebegés, a szeretet érzése e kapcsolat erősségének fokmérője. Ha ezek a tényezők jelen vannak, a kapcsolat valóságos. Ha nem, akkor a kapcsolat meglétét csak elhitettük magunkkal.

Negyedik felismerés


Harc a hatalomért

Az emberek sajnos gyakran elszakítják magukat az energia kiapadhatatlan ősforrásától, ezért gyengének és bizonytalannak érzik magukat. Valami módon mégis energiát akarunk nyerni, ezért manipulálni kezdjük a többi ember annak érdekében, hogy figyelmet - és ezáltal energiát - szenteljenek nekünk. Ha sikerül uralmat szereznünk mások fölött, erősebbnek érezzük magunkat, de a többiek meggyengülnek, és esetleg vissza is vágnak. A ritka emberi energiáért folytatott küzdelem az oka az emberek közötti összes konfliktusnak.

Harmadik felismerés


Az energia

Megtapasztaljuk, hogy nem anyagi jellegű, hanem dinamikus, eleven energiából álló világban élünk. Minden, ami létezik, szent energiamezőből épül fel, amit érzékelni és intuitív módon felfogni is képesek vagyunk. Ezen túlmenően mi, emberek ki is tudjuk vetíteni energiánkat - azáltal, hogy figyelmünket a kapcsolatívánt irányba fordítjuk (ahol a figyelem, ott az energia). Ily módon befolyást gyakorlunk a többi energiarendszerre, és gyakorítja a véletlenek előfordulását életünkben.

Második felismerés


A tág jelen

A Második Felismerés kijelenti, hogy az ébredés egy új, teljesebb világkép kialakulását jelenti, amely átveszi az öt évszázad óta elfogadott, világi jellegű, a túlélésre és a kényelemre összpontosító szemléletet. A technikai fejlődés előtérbe kerülése fontos szakasz volt ugyan, ám miután ráébredtünk a véletlenek fontosságára, nyitottá válunk az ember életének valódi célja, a világ igazi mibenléte iránt.

Első felismerés

(Forrás: Global Brain paint)

A kritikus tömeg

Az Első Felismerés kimondja, hogy az emberi kultúrában spirituális ébredés megy végbe: elérte a kritikus értéket azoknak az embereknek a tömege, akik életüket spirituális fejlődésnek tekintik, olyan utazásnak, amelyet rejtélyes véletlenek irányítanak.